Meting lichaamssamenstelling

Meting lichaamssamenstelling

Voor veel sporters is het relevant om te weten hoe de lichaamssamenstelling eruitziet. Met andere woorden: hoe groot zijn de vetmassa en vetvrije massa? SMC SportMáx heeft daarvoor een uitstekend meetinstrument: de BOD POD. Dit apparaat toont de resultaten na ongeveer een kwartier testen. De BOD POD is handig bij nulmetingen en hertesten na trainingsperiodes.