Sportmedisch onderzoek

Sportmedisch onderzoek

Om tot een veilige, verantwoorde inspanning te komen, is een sportmedisch onderzoek onmisbaar. Hierin bekijken we vooral hoe het zit met de belastbaarheid en conditie. Op basis van de onderzoeksresultaten geven we een beweeg- en trainingsadvies. Een sportmedisch onderzoek is daarmee voor iedereen die wil bewegen of sporten de basis om op verder te bouwen.

Het sportmedisch onderzoek is zeker relevant voor mensen die niet eerder intensief hebben gesport, familieleden met een erfelijke aandoening hebben, plots minder presteren zonder dat de training is veranderd of onverklaarbare klachten ervaren tijdens de inspanning. Soms willen mensen gewoon weten hoe ze ervoor staan. Ook voor wie goed geïnformeerd een sport wil bedrijven is het sportmedisch onderzoek interessant.

Het sportmedisch onderzoek kent verschillende varianten.

OmschrijvingBasisBasis+Uitgebreid sportmedisch onderzoekSpiro- ErgometrieHardloop sportmedisch onderzoek
1. Bespreking risicofactoren (?)+++++
2. Basisonderzoek (?)+++-+
3. Longfunctietest (?)-++-+
4. ECG in rust (?)-++++
5. Bloedonderzoek (vingerprik) (?)-++-+
6. Inspannings ECG (ergometrie)(?)--+++
7. Ademgasanalyse (spirometrie) (?)--+++
8. Prijs€ 120,-€ 160,-€ 310,-€ 185,-€ 335,-
Afspraak makenAfspraak makenAfspraak makenAfspraak makenAfspraak maken

Toelichting:

 1. Bespreking risicofactoren
  Voor welke vorm van het sportmedisch onderzoek u ook kiest, de arts neemt altijd eerst een aantal vragen met u door om een goed beeld te krijgen. Om wat voor soort inspanning gaat het? Hoe langt beweegt u al? Op welk niveau: recreatief of misschien wel professioneel? Hoeveel tijd gaat erin zitten? Aan de hand van zo’n eerste screening proberen we mogelijke risicofactoren vast te stellen.
 2. Basisonderzoek
  Bij de meest basale vorm van een sportmedisch onderzoek controleert een arts op een laagdrempelige manier of er geen belemmeringen zijn om de fietssport te beoefenen. Hij luistert naar het hart en de longen, meet onder meer het vetpercentage, het gewicht en de lengte en doet een orthopedische check. Daarbij kijkt de arts naar de gewrichten en spieren die belangrijk zijn bij de inspanningen die u doet. Met gerichte adviezen en tips komt u verder.
 3. Longfunctietest
  De longfunctietest is een soort blaasproef, bedoeld om de inhoud van uw longen te meten. We bekijken hoe goed de longen werken en of er misschien sprake is van vernauwing van de luchtwegen. De longfunctietest kan uitwijzen of u al dan niet astma of COPD heeft.
 4. ECG in rust
  In een ECG, ook wel een hartfilmpje genoemd, zijn de diverse fasen van de hartslag te onderscheiden. In feite wordt het hartritme in een grafiek weergegeven. De ECG geeft een eerste indruk van de hartfunctie en maakt duidelijk of het hart de inspanning aankan. Soms komen hierin hartaandoeningen aan het licht, zoals hartritmestoornissen of een acuut of eerder hartinfarct. Ook wordt duidelijk of het hart voldoende zuurstof krijgt.
 5. Bloedonderzoek (vingerprik)
  Een snelle en gemakkelijke methode om bloedwaarden te controleren is een vingerprik. Daarmee worden onder meer de Hb-, cholesterol- in kaart gebracht. Een te hoog cholesterol kan een indicatie zijn voor hart- en vaatziekten. Te lage Hb-waarden kunnen vermoeidheidsklachten verklaren en kunnen een teken zijn van bloedarmoede.
 6. Inspannings ecg (ergometrie)
  Bij een inspanningstest met ECG kijken we hoe uw hart reageert op maximale inspanning. Meestal doen we dat met behulp van een ergometer. Het is ook mogelijk de test op de hardloopband te doen, weliswaar zonder ECG. U begint in een rustsituatie en vervolgens neemt de weerstand op de ergometer in tien tot vijftien minuten op de ergometer geleidelijk toe. Daarbij volgen we hoe uw hart op de inspanning reageert. Als u maximaal bent gegaan beëindigen we de test en mag u stoppen met fietsen. We meten nog wel een tijdlang door om te zien hoe het lichaam herstelt tijdens het uit fietsten. De inspanningstest geeft een goed beeld van de conditie.
 7. Ademgasanalyse (spirometrie)
  De ademgasanalyse is een nauwkeurige test die veel informatie geeft over uw conditie en fitheid. Vaak wordt ook over een VO2max-test gesproken. VO2max staat voor de maximale hoeveelheid zuurstof die u kunt opnemen bij maximale U krijgt tijdens deze test een masker op dat gedurende de gehele inspanningstest de in en uitgeademde lucht meet. Daarnaast wordt er tijdens de test een hartfilm (ECG) gemaakt. Met behulp van deze test kan de arts belangrijke waarden als de omslagpunten, de hartfrequentie en de maximale zuurstofopname bepalen.

Benieuwd of u zorgverzekeraar uw keuring vergoed? Kijk op
Vergoedingen sportzorg 2020