Duikkeuring

Duikkeuring

“Sportduiken is een leuke sport en hobby. Het is echter ook een sport met risico’s, zelfs als mensen kerngezond zijn. Bij het sport duiken loopt iemand mogelijk risico’s doordat de druk die het water op het lichaam uitoefent verandert bij het dalen en stijgen. Indien er onder water problemen ontstaan, kan dit grote gevolgen hebben voor de duiker zelf, maar ook voor zijn of haar buddy. Een duikkeuring is een sportmedisch onderzoek waarbij specifiek gekeken wordt naar medische problemen die het risico bij sportduiken zouden kunnen vergroten. Bij de duikkeuring kijken we naar iemands duikervaring, eventuele duikproblemen in het verleden en de medische voorgeschiedenis. Dit bepaalt mede in welke mate iemand fysiek geschikt is voor de duiksport. Daarnaast brengt de arts de longfunctie in kaart en inspecteert hij de oren. Al deze informatie laat zien of iemand al dan niet een verhoogd risico loopt bij het sportduiken. Aan het einde van de keuring bespreekt de arts de risico’s en de eventuele maatregelen die nodig zijn om deze risico’s te verkleinen. Er bestaat een kans dat de risico’s te groot zijn en iemand afgekeurd wordt.”

Indien er tijdens de keuring bepaalde risico’s aan het licht komen dan hebben wij korte lijntjes met specialisten die uw verder kunnen helpen. Zo werken wij bijvoorbeeld nauw samen met longarts/duikarts Arjen van Henten

2 oktober 2019

Duikkeuring